Türkiye Gizlilik Politikası

GİZLİLİK POLİTİKASI


Yürürlük Tarihi: Bu Gizlilik Politikası en son 24 Ağustos 2013 tarihinde revize edilmiştir.
Bu “Gizlilik Politikası”, kişisel bilgisayarlarla, mobil aygıtlarla ya da başka bir şekilde olsun nasıl eriştiğinize veya kullandığınıza bakılmaksızın ve de sahibi olduğumuz ve anılan site ve sitelerle (ki bunların hepsi toplu olarak “Hizmet” diye anılacaklardır) bağlantılı olarak sunduğumuz interaktif özellikler, widget’ler denen küçük uygulamalar, uygulamalar, içerikler ve yüklemeler dâhil olmak üzere, www.habbo.com.tr adresindeki sitemizin ve onun bir kopyasının (sitemizin hem mobil hem de çevrimiçi sürümleri dâhil olmak üzere) yayınlandığı tüm diğer sitelerimizin, tarafınızca kullanımını düzenlemektedir. Ancak bu politika, üçüncü kişilerden elde ettiğimiz verilere, söz konusu bu verileri Gizlilik Politikası kapsamında kendi topladığımız Müşteri Verileriyle (aşağıda tanımlanmıştır) birleştirdiğimiz haller hâriç olmak üzere uygulanmaz. Bu Gizlilik Politikası, çevrimdışı veya bunun dışında Hizmet harici (aşağıda tersi belirtilmiş olmadıkça) veri toplama aktivitelerimize de uygulanmaz.


1. Kontrolör
Sulake Corporation Oy.
Adres: Kaarlenkatu 11,
00530 Helsinki, Finland
Tel. +358 10 656 7000, Fax: +358 10 656 7010


2. Kaydın ismi
Habbo.com.tr Müşteri Veri Tabanı


3. Kişisel verileri işlemenin ve kaydın kullanılmasının amacı
- Müşterilerimizle müşteri ilişkilerini yönetmek ve sürdürmek ve Hizmetin işletilmesi.
- Eğer kullanıcı kabul ettiyseniz, haber bültenleri ve Habbo ve diğer Sulake ürünleri hakkında başka bilgiler (pazarlama bilgileri dâhil) göndermek.
- Habbo’yu güvenli tutmak ve sahtekârlık ve diğer suç eylemlerini araştırmak ve polise araştırmalarında yardımcı olmak gibi başkaca güvenlik nedenleri;
- Kontrolörün ticari faaliyetlerini, değişik araştırma yöntemlerinin yardımıyla planlamak ve geliştirmek.
- Tarafınıza, doğrudan doğruya ve aynı zamanda iştiraklerimiz ve bağlı ortaklıklarımız ile üçüncü kişi satıcılar üzerinden içerik ve reklâm hizmeti sunmak.


4. Kaydın içeriği
* Müşteri Verileri
- Kayıt anında tarafınızca verilmiş e-posta adresi.
- IP (Internet Protokolü) adresi ve kalıcı diğer tanıtıcı ögeler (“Aygıt Tanıtıcıları”).
- Kayıt anında tarafınızca belirtilmiş doğum tarihi.
- Eğer kayıt anında verdiyseniz, telefonla/cep telefonuyla alım yaptıysanız veya bu bilgileri başka bir şekilde verdiyseniz, telefon/cep telefonu numarası.
- Eğer Üçüncü Kişiye Ait Bir Sitenin veya Uygulamanın oturum açma girişiyle (örneğin Facebook, Twitter gibi) kaydoluyorsanız, Üçüncü Kişiye Ait Bir Sitenin veya Uygulamanın profili ve o kimlikle ilgili profil verileri. Profil verileri, bunlarla sınırlı olmaksızın isminizi, profil resminizi, cinsiyetinizi, müşteri kimliğinizi, e-posta adresinizi, ülkenizi, dilinizi, saat diliminizi, profil sayfanızdaki organizasyonları ve bağlantıları (linkleri), sosyal ağ oluşturma sitesi “arkadaşlarınızın” isimlerini ve profil resimlerini ve de sosyal ağ oluşturma sitesi profiline dâhil
ettiğiniz diğer bilgileri içermektedir.
* Kullanım verileri (işlem bilgileri, satın alma bilgileri, erişim kütüğü, moderasyon eylemleri [moderasyon müdahaleleri]);
* Sohbet kütüğü. Onayınızla, güvenlik ve moderasyon nedenleriyle sohbetlerinizin kütüğünü oluşturabiliriz.
* Sunuşlar. Bize sunduğunuz içerik ve diğer veriler.
* Konum verileri
Sulake’nin konum-etkin Hizmeti kullanıma sunduğu ve sizin de bu Hizmeti kullandığınız ölçüde Sulake, konumla ilgili Hizmet ve reklâmları sunmak için konum verilerinizi toplayabilir ve işleyebilir. Örneğin, bulunduğunuz konuma yakın olan Habbo arkadaşlarınız, konumunuz hakkında bilgi alabilir veya bulunduğunuz konuma yakın yerlerdeki Habbo müşterileri hakkında arkadaş önerileri alabilirsiniz.
Sulake, konum belirlemek için GPS, Wi-Fi veya IP adresi dâhil olmak üzere diğer ağ temelli veriler gibi çeşitli teknolojileri kullanabilir. GPS coğrafi konumunuza olurunuz olmaksızın erişilmeyecektir. Sulake, GPS coğrafi konumunuzu, hizmetin konumla ilgili kısımlarını sunan Sulake ortaklarına rağmen, olurunuz olmaksızın üçüncü kişilerle paylaşmayacaktır. Sulake GPS coğrafi konumunuzu üçüncü kişilere, bu Gizlilik Politikasına uygun olarak verdiğinde de bunu isim belirtmeden yapacaktır.


5. Bilgilerin düzenli kaynakları
Veriler, şunlar da dâhil olmak üzere sizin bizimle etkileşiminiz yoluyla toplanmaktadır:
• Çevrim için formların (kayıt formları gibi) doldurulması;
• Yarışmalara ve anketlere katılım;
• Belirli haber bültenlerine ve zenginleştirilmiş hizmetlere abonelik;
• Mesajların mesaj panolarına konması ve sohbet hizmetleri;
• Bizimle olan e-posta ve diğer iletişim ve
• Çerezler ve web işaretçileri gibi İzleme Teknolojileri (aşağıda tanımlanmıştır).


6. Açıklanmış verilerin düzenli varış yerleri ve verilerin Avrupa Birliği ve Avrupa Ekonomik Alanı dışına devredilip devredilmediği
Kontrolör, verileri, iştiraklerimiz ve bize hizmet sunması için (web sitesi geliştirmeleri, operasyonları ve moderasyon gibi) tuttuğumuz üçüncü kişiler hariç olmak üzere, düzenli olarak üçüncü kişilere açıklamamaktadır. Kontrolör, kişisel verilerinizi emredici mevzuata ve bu Gizlilik Politikasına uygun olarak depolayabilir ve/veya Avrupa Birliği/Avrupa Ekonomik Alanı üye ülkeleri içindeki ve dışındaki iştiraklerine ve ortaklarına aktarabilir. Veriler, yukarıdaki hususlara rağmen, gerekirse ve yasalar izin verirse polise ve diğer yetkililere açıklanabilir. Eğer böylesi bir açıklamaya rıza gösterdiyseniz, araştırma ve pazarlama amaçlarıyla da açıklanabilir. Veriler, bir sahtekârlığın araştırıldığı özel durumlarda finansal kurumlara, yetkililere ve ödeme ortaklarımıza ve de normal ödeme sürecinin ve risk yönetiminin bir parçası olarak ödeme ortaklarımıza da açıklanabilir. Dahası, veriler Sulake Grubu içindeki diğer şirketlere de devredilebilir.

7. Veri dosyasının/kaydının nasıl güvenceye alındığına dair ilkeler Veriler, eğer işteki görevleri gerektiriyorsa bireysel gereksinimleri üzerine Sulake çalışanlarına verilmektedir. Erişim, Sulake'nin çıkardığı bireysel sertifikalarla kullanıcı isimleri/parolalar kullanılmak suretiyle kontrol edilmektedir. Bütün erişimler ve eylemler kütüğe girilmektedir.

8. Verilere erişim, bilgilerinizin güncellenmesi ve düzeltilmesi Kaydolmamanın ardından, bize sağladığınız bilgilerin bazılarını inceleyebilir ve değiştirebilirsiniz. Sağladığınız kişisel bilgilerinizin kullanım amacı bakımından doğru, eksiksiz ve güncel olduğundan emin olmak için sizin bize güncellemeler sağlamanıza ve varsa hatalar konunda bilgi vermenize güvenmekteyiz. Bunu, tarafımıza imzalı bir talep göndererek yapabilirsiniz.


9. Çerezlerin, web işaretçilerinin ve diğer teknolojilerin kullanımı “Çerezler” gibi, Hizmeti ne zaman ziyaret edecek olursanız veya onunla etkileşime girdiğiniz her seferinde belirli bilgileri otomatik olarak (veya pasif olarak) toplayan ve/veya depolayan, bilgisayarınıza veya aygıtınıza yüklenebilen ve bilgisayarınız veya aygıtınızda ayarlar yapabilecek ya da onların ayarlarını değiştirebilecek olan, şimdi geliştirilmiş ve ileride geliştirilecek çeşitli yöntemler ve teknolojiler (“İzleme Teknolojileri”) kullanabiliriz. “Çerez”, web tarayıcınızda depolanan küçük bir satırdan oluşan bir metindir. Onları, kayıt tutma ve size daha iyi hizmet sağlamamıza yardımcı olması amacıyla bulundurmaktayız. Çerezleri aynı zamanda özel ilgi alanınıza yönelik içerikler (üçüncü kişilere ait reklamları da içerebilecek olan) göndermek için de kullanmaktayız. Tarayıcınızda, bir çerez gönderildiğinde onu kabul veya ret etmeniz ya da size bir uyarıda bulunulması için seçenekler yer almaktadır. Ancak, eğer çerezleri reddederseniz bu işlev doğru çalışmayabilir. Çerezleri, her bir tarayıcı oturumundan sonra bilgisayarınızdan silebilirsiniz de. Genellikle, çerezlerin içinde Müşteri Verilerini, Kullanım Verilerini ve/veya Konum Verilerini saklamayız ama çerezler ile topladığımız herhangi bir bilgi arasında bağlantı (link) kurabiliriz. Bu Gizlilik Politikasını kabul etmekle çerezleri yukarıda açıklanan kullanımımızı da kabul etmiş olmaktasınız.
“Web işaretçisi”, web sayfasını veya e-postayı kimin, ne zaman ve hangi bilgisayardan okuduğunu izlemek için kullanılan bir dizi teknikten herhangi biridir. Bunları, size daha iyi hizmet vermek için kullanmaktayız. Web işaretçilerini, çevrim içi ve e-posta kampanyalarımızın kazandırdığı ziyaretçilerimizi tanımak ve aynı zamanda toplu eğilimleri ve bireysel kullanımı belirlemek amacıyla müşterin neyi ne kadar okuduğunu izlemek için kullanabiliriz. Müşteri Verileri ile web işaretçileri arasında bağlantı kurabiliriz. Açıklık getirmek bakımından, web işaretçileriyle topladığımız hiçbir veriyi üçüncü kişilere aktarmamaktayız.


10. Üçüncü kişilerin sağladığı sizinle ilgili bilgiler Arkadaşlarınızdan ve Hizmeti kullanan başkalarından, bize içerik sundukları veya bunları Hizmet üzerinde yayınladıkları zaman olduğu gibi hakkınızda bilgi alabiliriz. Ayrıca, doğrudan doğruya sizden Hizmetimiz üzerinden topladığımız bilgilere, zaman zaman, size hizmet verme yeteneğimizin zenginleştirilmesi, size yönelik içerik ve reklâmların biçimlendirilmesi ve ilgilenebileceğiniz fırsatların tarafınıza sunulmasını da içeren çeşitli amaçlarla üçüncü kişilerden edindiğimiz harici kayıtları da ekleyebiliriz. Bu kaynaklardan aldığımız bilgileri Hizmet üzerinden topladığımız Müşteri Verileriyle birleştirdiğimiz hallerde bu, Müşteri Verileri olarak ele alınacak ve tarafımızdan tersi açıklanmadıkça Gizlilik Politikasını, bu birleştirilmiş bilgilere de uygulayacağız. Bu Gizlilik Politikası kapsamındaki beyanlarımız, başka hiçbir koşul altında, hakkınızda üçüncü kişilerden aldığımız bilgilere uygulanmayacaktır.


11. Üçüncü bir kişi hakkında sağladığınız bilgiler Söz konusu kişinin olurunu almış olmanız koşuluyla birisine Hizmet üzerinden mesaj, örneğin bir arkadaşa davetiye gönderebilirsiniz. Sulake size, Üçüncü Kişilere Ait Sitelerinden bağlantıda olduğunuz kişileri (Facebook arkadaşlarınız veya Google adres defterindeki bağlantıda olduğunuz kişiler gibi) davet etme olanağını sunabilir ve böylelikle bu kişilere ait bilgiler Habbo içine konumlandırılabilir ve/veya bunları size Habbo içinde arkadaşlık etmeye davet edebilirsiniz. Hizmete sağladığınız veya Hizmetin erişimine izin verdiğiniz bilgiler (isimler, e-posta
adresleri, cep telefonu numaraları, Üçüncü Kişilere Ait Site veya Uygulamaların kimlik belirleyici numaraları, konum verileri vs.) iletişimi sağlamak için kullanılmaktadır ve tarafımızdan, o kişinin olurunu elde etmeksizin veya açıkça tersini söylemediysek, başkaca herhangi bir pazarlama amacıyla kullanılmamaktadır. Lütfen biliniz ki, Hizmetimiz üzerindeki bir-arkadaşınla-paylaş işlevselliklerinden herhangi birini kullandığınızda, e-posta adresiniz, cep telefonu numaranız, isminiz veya kullanıcı isminiz ve mesajınız, adres ya da adreslerinize gönderilen iletişimin içine eklenebilir. Bu araçlardan bazıları, Bölüm 12’de ayrıntıları daha fazla verildiği gibi üçüncü-kişiye ait gizlilik politikasına tâbi üçüncü-kişi araçları olabilir. Siz veya arkadaşınız, bu bilgilerin veri tabanımızdan kaldırılmasını istemek için bizimle, sarrequests@sulake.com'dan bağlantı kurabilir.


12. Üçüncü-kişi siteleri, uygulamaları ve içeriğiyle etkileşimler
Hizmete, Hizmetle üçüncü-kişi web sitesi veya uygulaması üzerindeki hesabınız arasındaki belirli tür etkileşimlere izin veren işlevsellikler dâhil olabilir. E-mail, tweet veya Facebook girdilerine olanak sağlamak amacıyla üçüncü kişileri de kullanabilir ve Hizmetten bir ileti göndermenize veya üçüncü-kişi içerik ve konumlarına erişmenize olanak sağlamak da dâhil olmak üzere Hizmetimizden üçüncü-kişi sitelerine (reklamcılar da dâhil) bağlantılar (linkler) verebiliriz. Bu işlevselliğin kullanımı, üçüncü-kişi operatörün bize, Müşteri Verileri de dâhil olmak üzere belirli bilgileri sağlamasını içerebilir. Örneğin, Hizmete kaydolduğunuzda, Hizmet üzerinde kaydı gerçekleştirmek ve oturumu açmak veya işlem süreci için, üçüncü-kişiye ait bir site ya da uygulama tarafından sağlanan Facebook, Google veya başka bir hesabınızı kullanma seçeneğiniz olabilir. Hizmetimize erişmek için eğer bu işlevselliği sunarsak ve siz de kullanmayı seçerseniz, üçüncü-kişi sitesi veya uygulaması, Hizmete sizin hakkınızda Müşteri Verileri gönderebilir. Eğer böyle olursa, bu verileri Hizmetimize erişiminiz ve Hizmetimiz üzerinden etkileşim sonucunda topladığımızdan dolayı, Gizlilik Politikası kapsamında Müşteri Verisi olarak ele alacağız. Hizmet, üçüncü kişi tarafından sağlanmış içeriği de içerebilir ve bu üçüncü kişiler, üçüncü-kişi içeriğini kapsayan Hizmet sayfaları size verildiğinde, Kullanım Verilerini ve sizin Aygıtın Kimlik Belirleyicisini elde edebilirler. Bu üçüncü kişilerden herhangi biri tarafından gerçekleştirilen veri toplama ve gizlilik uygulamalarından biz sorumlu değiliz ve bunlar kendi İzleme Teknolojileriyle sizinle ilişkilendirebilirler, hakkınızda bağımsız olarak veri toplayabilirler ve kendilerine ait basılı gizlilik politikalarına sahip olabilirler ya da olmayabilirler. Sizi, hizmetimizden çıktığınızda ya da başkaca bir şekilde üçüncü-kişi içerik veya uygulamalarıyla etkileşime girdiğinizde, söz konusu üçüncü-kişi gizlilik politikalarını not edip gözden geçirmeye ve üçüncü kişilerle ilişkilerinizde dikkat sarf etmeye teşvik etmek isteriz.


13. Gizlilik Politikamızdaki değişiklikler
Yeni hizmet sunumları geliştirirken değişen müşteri gereksinimlerine, geliştirilen teknolojilere ayak uydurmayı sürdüreceğiz ve buna göre de Gizlilik Politikasında değişiklikler yapabiliriz. Her zaman değiştirme hakkını saklı tutmakta olduğumuzdan lütfen bu Gizlilik Politikasını sık sık gözden geçiriniz. Bu Gizlilik Politikasında değişiklikler yaptığımızda, Gizlilik Politikası metninin başında bulunan “Yürürlük Tarihini” revize edeceğiz.
Eğer gizlilik uygulamalarımızda sizi etkileyebilecek önemli değişiklikler yapacak olursak, size göze çarpacak şekilde kısa bir e-posta göndereceğiz veya değişikliklerin başka bir duyurusunu Hizmetimiz üzerinde en az 30 gün süreyle yayınlayacağız.
Eğer bu Gizlilik Politikasının herhangi bir hükmü görevli ve yetkili mahkeme tarafından geçersiz veya uygulanamaz addedilirse, anılan hüküm metinden, kalanının geçerli ve uygulanabilir olması için gerektiği kadarıyla çıkartılacaktır.

Başka sorularınız var mı? Bir talep gönder
Bir Zendesk Hizmetidir