Yazılım Lisansı ve Teknik Bilgiler

Habbo Otel, gençler için tasarlanmış  dünyanın en büyük ve en hızlı büyüyen sanal dünya ve sosyal ağ hizmetidir.

HABBO, Avrupa Birliği'nde, Amerika Birleşik Devletleri'nde, Japonya ve Çin Halk Cumhureti ve diğer çeşitli yargı bölgelerinde Sulake Oy.'in tescilli ticari Ticari Markasıdır. Tüm hakları saklıdır.©

YAZILIM LİSANSI
 
Habbo, Web Sitesinden, sitenin tarafınızdan kullanımını iyileştirmek için yükleyebileceğiniz belirli yazılımlar (“Yazılım”) sağlayabilir. Yazılımların ve diğer materyallerin Habbo’nun kullanılması yoluyla indirilmesi veya başkaca bir şekilde elde edilmesi kendi değerlendirilmenize göre yapılmakta olup riski de size aittir ve bilgisayar sisteminizin böylesi bir Yazılımın ve materyalin indirilmesi sonucunda maruz kalabileceği tüm hasar veya veri kaybından sırf siz sorumlu olacaksınız. Yazılımlarda, uygulanabilir fikri mülkiyet ve telif hakkı yasaları ile diğer yasalarca korunan mülkiyet hakkına tâbi ve gizli bilgiler yer almaktadır ve bu yazılımlar, beraberlerinde veya içinde yer alan ve de Yazılımın mal sahibini gösteren (“Mal Sahibi”) son kullanıcı lisans anlaşmasının (“Lisans Anlaşması”) koşullarına uygun olarak kullanılabilirler.

Bu Yazılımları, söz konusu Lisans Anlaşması koşulları kapsamında açıkça izin verilmiş olmadıkça farklılaştırmamalısınız, kopyalamamalısınız, değiştirmemelisiniz, çoğaltmamalısınız, yayımlamamalısınız, açıklamamalısınız, devretmemelisiniz ve onlardan işleme eserler yaratmamalısınız ve de aynı yazılımları çoğaltmak, yeniden dağıtmak, satmak, finansal kiralama yoluyla kiralamak ya da kiralamak için başka bir sunucuya (server) veya yere taşımamalısınız.
 
Habbo, Yazılımlara ilişkin hiçbir beyan ve taahhütte bulunmamakta veya koşullar belirtmemektedir. Sadece Lisans Anlaşmasında Mal Sahibi tarafından sağlanmış taahhütlere dayanabilirsiniz.

Tüm hakları saklıdır
BigInteger, RSA, Random and ARC4 are derivative works of the jsbn library (http://www-cs-students.stanford.edu/~tjw/jsbn/) The jsbn library is Copyright (c) 2003-2005 Tom Wu (tjw@cs.Stanford.EDU )

MD5, SHA1, and SHA256 are derivative works (http://pajhome.org.uk/crypt/md5/ ) Those are Copyright (c) 1998-2002 Paul Johnston & Contributors (paj@pajhome.org.uk )

SHA256 is a derivative work of jsSHA2 (http://anmar.eu.org/projects/jssha2/ ) jsSHA2 is Copyright (c) 2003-2004 Angel Marin (anmar@gmx.net)

AESKey is a derivative work of aestable.c (http://www.geocities.com/malbrain/aestable_c.html ) aestable.c is Copyright (c) Karl Malbrain (malbrain@yahoo.com)

BlowFishKey, DESKey and TripeDESKey are derivative works of the Bouncy Castle Crypto Package (http://www.bouncycastle.org) Those are Copyright (c) 2000-2004 The Legion Of The Bouncy Castle

Base64 is copyright (c) 2006 Steve Webster (http://dynamicflash.com/goodies/base64 )

Başka sorularınız var mı? Bir talep gönder
Bir Zendesk Hizmetidir