İhlal Politikası

Sulake Oy ("Sulake", "biz", "bizi", ya da "bize") diğer şahısların fikri mülkiyet haklarına saygı duyar ve (her ne kadar şahsi bilgisayarlar, mobil cihazlar ya da başka yollarla ulaşılıyor ve/veya kullanılıyor olsa da) Sulake'nin Habbo aracılığıyla ulaşılır kıldığı tüm şahsi fikir mülkiyetlerinin uygun tasfiyesini güvenceye almak için gerekli tüm çabayı sarfetmiştir ve kullanıcılarımızdan da aynısını yapmalarını bekliyoruz.

Sulake tüm telif hakları ve/veya komşu hakları ihlalleri iddialarına Finnish Information Society Code (917/2014) uygun olarak cevap verecektir. Yasa, telif ya da komşu hakkı sahibine, ilgili telif/komşu hakkı ihlaliyle ilgili olarak bir çevrimiçi hizmet sağlayıcısına ihbarname çekmek sürecini şart koşmaktadır. 

Geçerli bir ihbar geldiğinde Sulake bu sürece uygun olarak karşılık verir ve sorun yaratan içeriği kaldırır. İçeriği kaldırdıktan sonra Sulake, bir savuma dilekçesi verme fırsatı vermek için kaldırılan içeriğin sahibiyle iletişime geçerek gerekli adımı atar. Verilen süre içinde, hizmet sağlayıcı ve içerik sahibi arasında bir anlaşma sağlanamaz ya da mahkeme veya başka bir bilirkişi tarafından bir emir ya da karar ulaşmadığı sürece, geçerli bir savunma alınması durumunda Sulake genellikle söz konusu içeriği geri yükler.

Bu ihbarname ve savunmaların Habbo dışında sağlanan gerçek yasal bildirimler olduklarını unutmayınız. Sulake olarak bu tür bildirimlerin kopyalarını ilgili taraflara veya üçüncü şahıslara kendi takdirimizle ve yasanın gerektirdiği şekilde verebiliriz. Habbo Gizlilik Politikası bu ihbarnamelerde sağlanan bilgileri kapsamaz.

LÜTFEN AŞAĞIDA VERİLEN ADRESLERE HAK İHLALLERİYLE İLGİSİ OLMAYAN TALEPLER GÖNDERMEYİNİZ (ÖRNEĞİN TEKNİK YARDIM VEYA MÜŞTERİ HİZMETLERİ VB.) BU ADRESE GÖNDERİLECEK YASAL KONULARLA İLGİSİZ ŞİKAYETLERE CEVAP VERİLMEYECEKTİR.

1. İkinci bölümde bahsedilen ihbarname ve üçüncü bölümde bahsedilen savunma için Sulake iletişim noktası aşağıdadır.

 

Attention: Legal Department

Sulake Oy.

Dagmarinkatu 6, 

00100 Helsinki, Finland

Tel. +358 10 656 7000

Faks: +358 10 656 7010

 

2. İhbarname formu ve içeriği

Yazılı bir ihbarname oluşturulması zorunludur. Lütfen bildirimizde aşağıdaki bilgiler bulunsun:

 

1) İhbarda bulunan tarafın adı ve iletişim bilgileri;

2) engellenmesi istenen materyalin listesi ve materyalin konum detayları;

3) bildirimde bulunan tarafın söz konusu materyalin iletişim ağlarında yasa dışı erişime açık olduğuna dair onayı;

4) bildirimde bulunan tarafın içerik sağlayıcıya gönderdiği talebin karşılık görmediğine veya içerik sağlayıcının kimliğinin tespit edilemediğine dair  bilgi;

5) bildirimde bulunan tarafın telif veya komşu hakkı sahibi olduğuna ya da hak sahibi tarafından kendisine vekalet verildiğine dair onayı;

6) bildirimde bulunan tarafın imzası

 

Birinci alt bölümde yer alan bilgileri içermeyen ihbarnameler geçersiz sayılacaktır. Eğer ihbarnamedeki eksik kısımlar sadece birinci altbölüm (2) ile ilgiliyse Sulake yine de bildirim sahibiyle iletişime geçerek eksik bilgiler bulunduğunu belirtme sorumluluğunu üstlenir.

3. İçerik sağlayıcıya ihbarname ve savunma

Sulake vakit kaybetmeden kendisine ait içeriğe erişimin engellenmesi için içerik sağlayıcıya bildirimde bulunur ve engellemenin neye dayanarak yapıldığında dair bildirimin bir kopyası içerik sağlayıcıya gönderilir. 

 

Eğer içerik sağlayıcı engellemeyi yersiz bulursa, bildirimi almasını takip eden 14 gün içerisinde ihbarda bulunan tarafa yazılı ya da elektronik olarak bir savunma göndererek materyali iade alabilir. Savunmanın bir kopyası hizmet sağlayıcıya gönderilmelidir. Lütfen savunmanızda aşağıdaki bilgiler bulunsun:

 

1) içerik sağlayıcının adı ve iletişim bilgileri;

2) engellEmenin hangi gerekçelerle yersiz bulunduğu;

3) engellenmesi yersiz bulunan materyalin listesi:

4) içerik sağlayıcının imzası

 

 

İhlal Politikası

Sulake Oy ("Sulake", "biz", "bizi", ya da "bize") diğer şahısların fikri mülkiyet haklarına saygı duyar ve (her ne kadar şahsi bilgisayarlar, mobil cihazlar ya da başka yollarla ulaşılıyor ve/veya kullanılıyor olsa da) Sulake'nin Habbo aracılığıyla ulaşılır kıldığı tüm şahsi fikir mülkiyetlerinin uygun tasfiyesini güvenceye almak için gerekli tüm çabayı sarfetmiştir ve kullanıcılarımızdan da aynısını yapmalarını bekliyoruz.
Sulake tüm telif hakları ve/veya komşu hakları ihlalleri iddialarına Finnish Information Society Code (917/2014) uygun olarak cevap verecektir. Yasa, telif ya da komşu hakkı sahibine, ilgili telif/komşu hakkı ihlaliyle ilgili olarak bir çevrimiçi hizmet sağlayıcısına ihbarname çekmek sürecini şart koşmaktadır. 
Geçerli bir ihbar geldiğinde Sulake bu sürece uygun olarak karşılık verir ve sorun yaratan içeriği kaldırır. İçeriği kaldırdıktan sonra Sulake, bir savuma dilekçesi verme fırsatı vermek için kaldırılan içeriğin sahibiyle iletişime geçerek gerekli adımı atar. Verilen süre içinde, hizmet sağlayıcı ve içerik sahibi arasında bir anlaşma sağlanamaz ya da mahkeme veya başka bir bilirkişi tarafından bir emir ya da karar ulaşmadığı sürece, geçerli bir savunma alınması durumunda Sulake genellikle söz konusu içeriği geri yükler.
Bu ihbarname ve savunmaların Habbo dışında sağlanan gerçek yasal bildirimler olduklarını unutmayınız. Sulake olarak bu tür bildirimlerin kopyalarını ilgili taraflara veya üçüncü şahıslara kendi takdirimizle ve yasanın gerektirdiği şekilde verebiliriz. Habbo Gizlilik Politikası bu ihbarnamelerde sağlanan bilgileri kapsamaz.
LÜTFEN AŞAĞIDA VERİLEN ADRESLERE HAK İHLALLERİYLE İLGİSİ OLMAYAN TALEPLER GÖNDERMEYİNİZ (öRNEĞİN TEKNİK YARDIM VEYA MÜŞTERİ HİZMETLERİ VB.) BU ADRESE GÖNDERİLECEK YASAL KONULARLA İLGİSİZ ŞİKAYETLERE CEVAP VERİLMEYECEKTİR.
1. İkinci bölümde bahsedilen ihbarname ve üçüncü bölümde bahsedilen savunma için Sulake iletişim noktası aşağıdadır.

Attention: Legal Department
Sulake Oy
Kaarlenkatu 11
00530 Helsinki, Finland
legal@sulake.com

2. İhbarname formu ve içeriği
Yazılı bir ihbarname oluşturulması zorunludur. Lütfen bildirimizde aşağıdaki bilgiler bulunsun:

1) İhbarda bulunan tarafın adı ve iletişim bilgileri;
2) engellenmesi istenen materyalin listesi ve materyalin konum detayları;
3) bildirimde bulunan tarafın söz konusu materyalin iletişim ağlarında yasa dışı erişime açık olduğuna dair onayı;
4) bildirimde bulunan tarafın içerik sağlayıcıya gönderdiği talebin karşılık görmediğine veya içerik sağlayıcının kimliğinin tespit edilemediğine dair  bilgi;
5) bildirimde bulunan tarafın telif veya komşu hakkı sahibi olduğuna ya da hak sahibi tarafından kendisine vekalet verildiğine dair onayı;
6) bildirimde bulunan tarafın imzası

Birinci altbölümde yer alan bilgileri içermeyen ihbarnameler geçersiz sayılacaktır. Eğer ihbarnamedeki eksik kısımlar sadece birinci altbölüm (2) ile ilgiliyse Sulake yine de bildirim sahibiyle iletişime geçerek eksik bilgiler bulunduğunu belirtme sorumluluğunu üstlenir.
3. İçerik sağlayıcıya ihbarname ve savunma
Sulake vakit kaybetmeden kendisine ait içeriğe erişimin engellenmesi için içerik sağlayıcıya bildirimde bulunur ve engellemenin neye dayanarak yapılığında dair bildirimin bir kopyası içerik sağlayıcıya gönderilir. 

Eğer içerik sağlayıcı engellemeyi yersiz bulursa, bildirimi almasını takip eden 14 gün içerisinde ihbarda bulunan tarafa yazılı ya da elektronik olarak bir savunma göndererek materyali iade alabilir. Savunmanın bir kopyası hizmet sağlayıcıya gönderilmelidir. Lütfen savunmanızda aşağıdaki bilgiler bulunsun:

1) içerik sağlayıcının adı ve iletişim bilgileri;
2) engellmenin hangi gerekçelerle yersiz bulunduğu;
3) engellenmesi yersiz bulunan materyalin listesi:
4) içerik sağlayıcının imzası
Başka sorularınız var mı? Bir talep gönder
Bir Zendesk Hizmetidir