Hak ihlal kuralları

1 WEB SİTESİNİN KULLANIMI
 
1.1 Habbo, Sulake Oy’un (“Habbo” veya “biz”) ve onun iştirak ettiği şirketlerin (hepsi birlikte, “Habbo İştirakleri”) sahipleri tarafından, www.habbo.com.tr’de yer alan Habbo web sitesine ve bunların uzantıları ile bunların yerine kurulan web sitelerine (“web sitesi”), işbu Kayıt ve Koşullara, Gizlilik Politikasına ve Davranış Kurallarına (Habbo Way) her zaman için uymanız kaydıyla erişmenize ve bunları kullanmanıza izin verilmektedir.
 
1.2 Bu Kayıt ve Koşullar, web sitesi üzerinden erişebileceğiniz veya satın alabileceğiniz ürün ve hizmetlere uygulanan ve Habbo’ya veya üçüncü kişiye ait kurallara ilave niteliğindedir.  Özel Kayıtlara, böylesi ürünler ve hizmetlerle ilgili olarak zaman zaman [sayfalarda] yer verilebilir. Bu Kayıt ve Koşullarla o Özel Kayıtlar arasında herhangi bir aykırılık durumunda, Özel Kayıtlar, aykırılığın söz konusu olduğu kapsam dâhilde, öncelikle uygulanacaktır.
 
1.3 Web sitesinin birçok özelliğini kullanmak için, bu siteye yetkili kullanıcı olarak kaydolmanız gerekmektedir. Kendiniz hakkında bize doğru ve eksiksiz kayıt bilgisi sunmalısınız ve kayıt bilginizin her zaman doğru ve tam olmasını sağlamalısınız. Kayıt bilgilerinizdeki değişiklikler konusunda bize bilgi vermek sizin sorumluluğunuzdur.  
 
1.4 Web sitesini kullanmak için 13 yaşında veya daha büyük olmalısınız. Web sitesi için kayıt olmakla 13 yaşında veya daha büyük olduğunuzu ve bu Özel Koşulları anladığınızı, kabul ettiğinizi ve bunlara uyduğunuzu beyan ve kabul etmektesiniz.

1.5 Web sitesiyle ilgili olarak kullanılan bütün ziyaretçi isimlerinizin ve parolalarınızın güvenliğinden ve uygun kullanımından sorumlusunuz ve bunların gizli ve güvenli biçimde saklanmasını ve yetkisiz kişilere açıklanmamasını sağlayacak gerekli bütün adımları atmalısınız.   Şifreniz ve hesabınızla gerçekleştirilen bütün faaliyetlerden siz sorumlusunuz.  Şifrenizin, onu kullanma yetkisi bulunmayan biri tarafından öğrenildiğine veya olasılıkla öğrenildiğine veya yetkisiz bir şekilde kullanılmakta olduğuna veya olasılıkla kullanıldığına inanmak için herhangi bir neden bulunuyorsa, hemen bize bilgi vermelisiniz.
 
1.6 Eğer şifrenizi veya ziyaretçi isminizi unutur veya kaybederseniz bizimle bağlantı kurmalısınız ve yapabileceğimiz güvenlik kontrollerinde bizi tatmin etmelisiniz. Eğer herhangi bir zamanda bir güvenlik ihlalinin var ya da olası olduğunu düşünürsek web sitesine erişim sağlayan ziyaretçi ismi ve şifresini askıya alma hakkını saklı tutmaktayız. Kendi değerlendirmemize göre, web sitesiyle ilgili olarak kullandığınız herhangi bir şifrenizi ya da tüm şifrelerinizi değiştirmenizi gerekli kılma hakkını saklı tutmaktayız.
 
1.7 Web sitesine erişmek için, izniyle ya da izni olmaksızın başka bir yetkili ziyaretçinin isim ve şifresini kullanmamayı kabul etmektesiniz.
 
1.8 Seçebileceğiniz herhangi bir ziyaretçi ismini veya şifresini onaylama veya reddetme konusundaki hak yalnız bize aittir.  Ziyaretçi isminiz ve şifreniz üzerindeki tüm hakları, bunların sahipliğini ve bunlar üzerindeki çıkarları elimizde tutmaktayız.
 
1.9 Web sitesinin kullanımı, bilgisayar, telekomünikasyon ekipmanı, Internet hizmeti veya diğer ekipman ve hizmetlerin sağlanmasını içermez. Web sitesini kullanmak için kendi Internet bağlantınızı ve uygun telekomünikasyon bağlantılarınızı sağlamanız gerekecektir. Web sitesine bağlanmak veya onu kullanmak için üstlenebileceğiniz telefon maliyetlerinden veya diğer maliyetlerden sorumlu bulunmamaktayız.
 
1.10 Bunlarla sınırlı olmaksızın bütün metinler, veriler, ses, görsel imajlar, grafikler, fotoğraflar, site tasarımları, yazılım ile web sitesinde sergilenen ve bu sitenin içerdiği bütün diğer bileşenler (“İçerik”) dâhil olmak üzere, web sitesindeki bütün malzeme (Ziyaretçi Malzemeleri hariç) ve de İçeriğe veya onun herhangi bir parçasına ait seçmelerin, organizasyon, işlevsellik, performans ve aranjmanın sahibi münhasıran Habbo ve Habbo İştirakleri veya onun lisans verenleri olup, aksi belirtilmedikçe telif hakkı sahibi de Sulake Oy’dur (copyright ©2001 Sulake Oy).    Bunlarla sınırlı olmaksızın Habbo ve Habbo Hotel de dâhil olmak üzere Habbo ve Habbo iştiraklerinin markaları, ticari isimleri, tasarımları ve diğer işaretleri, Habbo ve Habbo iştiraklerinin markaları olup Habbo’nun ön yazılı onayı olmadan kullanılamazlar. Bütün diğer markalar, ticari isimler, logolar, tasarımlar ve diğer işaretler, onlara sahip olanların mülkiyetindedir. Web sitesindeki herhangi bir içerikte yer alan tüm ilave bildirim ve kısıtlamalara uymayı kabul etmektesiniz.
 
1.11 İçeriği Web Sitesi vasıtasıyla çoğaltmanız ve sergilemeniz için size sınırlı ve cayılabilir bir lisans (aşağıdaki hakların hiçbirini alt-lisansla devir hakkı olmaksızın) vermekteyiz. Eğer gerçek kişi değilseniz yetkili ziyaretçi olarak kaydolmamalısınız.  Web Sitesi sadece kişisel ve ticari olmayan kullanımınız içindir ve onu, Web Sitesini kullanımınıza uyacak olan bütün yasa, tüzük ve yönetmeliklere ve aynı zamanda Web Sitesini kullanımı için Habbo tarafından gerekli kılınmış kurallara, ana esaslara ve davranış kurallarına bağlı kalarak kullanmayı kabul etmektesiniz. Web Sitesinin veya İçeriğin tamamen veya kısmen başka bir amaç için herhangi bir kullanımı kesinlikle yasaklanmış olup,  (i) hesabınızı işbu Kayıt ve Koşullar kapsamında feshetme hakkımızı kullanmamıza ve/veya (ii) hukuki ve/veya cezai sorumluluğunuzun doğmasına neden olabilir.
 
1.12 Web Sitesini ya da Web Sitesinde mevcut herhangi bir İçeriği, bilgiyi ya da hizmeti değiştiremez, kopyalayamaz, dağıtamaz, iletemez, yayınlayamaz, sergileyemez, icra edemez, çoğaltamaz, yayımlayamaz, onun lisansını veremez, ondan işleme eser yaratamaz, ona bağlantı (hyperlink) veya özel bağlantı (deep link) oluşturamaz, çerçeveleyemez, aktaramaz, satamaz veya herhangi başka bir şekilde kullanamaz ya da onu istismar edemezsiniz.  Habbo’nun ve Habbo İştiraklerinin ve de Web Sitesine içerik sağlayan kişilerin fikri mülkiyet hakları tamamen saklı tutulmuştur. Eğer, Web Sitesinin veya herhangi bir İçeriğin izin verilen bir kullanımı veya çoğaltma lisansı ya da ona bağlantı oluşturulması (hyperlink) hakkında daha fazla bilgiye gerek duyuyorsanız lütfen müşteri ilişkileri hizmetimizle bağlantıya geçin.    
 
1.13 Habbo’nun veya herhangi bir Habbo İştirakinin bilgisayar sistemlerine veya veri tabanı kayıtlarına yetkisiz erişim elde etmek için girişimde bulunamazsınız.
 
1.14 Habbo’yu, ikizlenmiş (mirrored) web sitelerinden ya da başka araçlarla değil de yalnız bu Web Sitesi üzerinde kullanmayı kabul etmektesiniz. Ayrıca, üzerinden Habbo’yu başkalarının kullanabileceği öykünüm (emulator) sunucuları gibi herhangi başka bir araç oluşturmamayı veya sağlamamayı da kabul etmektesiniz. Web Sitesi ya da Yazılım tarafından kullanılan mülkiyet hakkına tâbi iletişim protokolleri de dâhil olmak üzere, Web Sitesini ve İçeriğini meydana getiren yazılımı veya Web Sitesinde sağlanan herhangi bir yazılımı tersine mühendislik işlemine veya kaynak kodlarını tersine çevirme işlemine tâbi tutamazsınız.
 
2 WEB SİTESİNİN KULLANIMI
 
2.1 Web sitesinde, diğer ziyaretçilerle konuşmanıza elveren anında sohbet (instant chat) odaları ile mesajlarınızı ve yayın amaçlı malzemenizi sunabileceğiniz mesaj panoları ve ana sayfalar yer almaktadır. Web Sitesinin bu özelliklerini yalnızca kibar ve de bu Kayıt ve Koşullar ile Habbo Way'in gereklerine uyan mesaj ve malzemeyi koymak, göndermek ve almak için kullanmayı kabul etmektesiniz. Web Sitesine koyacağınız veya herhangi bir şekilde sağlayacağınız bilgilerden, geri beslemeden, anket sonuçlarından, fotoğraflardan, mesajlardan ve diğer materyalden ve de Ziyaretçi Malzemelerini (“Ziyaretçi Malzemeleri”)Web Sitesine koymanızın sonuçlarından yalnızca siz sorumlu bulunmaktasınız. Web Sitesinin şu özelliklerini kullanırken özellikle, ama bunlarla sınırlı olmaksızın, şunları yapmamayı kabul etmektesiniz:  
 
2.1.1 Web Sitesinin bu özelliklerini, ticari ya da başka bir amaçla olsun, başkalarına yönelik anketler, yarışmalar, saadet zincirleri, zincirleme mektuplar, istenmeyen e-postalarla ilgili olarak veya teklifsiz e-postalar dağıtmak için kullanmak;

2.1.2 Başkalarına kara çalmak, onlara kötü davranmak, onları taciz etmek, gizlice izlemek, tehdit etmek veya onların güvenliğini, selametini ve/veya yasal haklarını (gizlilik veya aleniyet hakları gibi) herhangi bir şekilde ihlal etmek;

2.1.3 (i) uygunsuz, bayağı, kara çalan, hakları ihlal edici, açık saçık, edep dışı veya yasa dışı konular, isimler, materyal veya bilgilerden (bunlarla sınırlı olmamak üzere pornografi, şiddet ve seks eylemlerinin betimlenmesi, herhangi bir kişi ya da gruba karşı nefret yayabilecek veya zarar ya da saldırıya benzer etkiye sahip materyal ve bilgiler dâhil) oluşan; (ii) bir kişi veya malı ya da işleri hakkında kötü niyet kaynaklı yanlış beyandan oluşan ve o kişiye finansal zarar verebilecek; (iii) yanıltıcı veya aldatıcı; (iv) güvenin ihlali ya da kişinin özel hayatının gizliliği hakkının tecavüzü niteliğindeki; (v) bir yasayı, kuralı veya davranışlarımızı düzenleyen bir belgeyi ihlal etmemize ya da böylesi bir ihlale karışmamıza neden olan; (vi) herhangi bir şekilde herhangi bir kişinin haklarını ihlal eden herhangi bir materyali veya bilgiyi yayınlamak, [siteye] koymak, yüklemek, dağıtmak ya da yaymak;
 
2.1.4 Söz konusu o hakların sahibi veya kontrol edeni siz değilseniz ya da bunun için gerekli onayı almadıysanız, telif hakları veya marka hakları (ya da gizlilik veya aleniyet hakları) dâhil olmak üzere herhangi bir kişinin fikri mülkiyet haklarını ihlal eden yazılım veya başka materyali içeren dosyaları yüklemek;

2.1.5 Virüsler ile Truva atı, solucan, zaman bombası yazılımları, istenmeyen e-post karşıtı yazılımlar (cancelbot), bozulmuş dosyalar veya Web Sitesine, İçeriğine, başkalarının bilgisayarının işleyişine ya da malına zarar verebilecek diğer benzer yazılım veya programları yüklemek;

2.1.6 Herhangi bir ticari amaçla herhangi bir mal veya hizmetin reklamını yapmak ya da satışı veya alımı için teklifte bulunmak;
 
2.1.7 Ana sayfanın, sohbet odasının veya mesaj panosunun başka bir ziyaretçisi tarafından konmuş olup yasal olarak dağıtılamayacağını bildiğiniz veya makul olarak bilmeniz gereken bir dosyayı indirmeniz;  
 
2.1.8 Eser sahibi atıflarını, yasal veya diğer usulüne uygun duyuruları veya siteye yüklenen dosyada yer alan yazılım ya da diğer materyalin sahiplik beyanlarını veya kaynağına dair etiketlerini tahrif etmek ya da silmek;
 
2.1.9 Herhangi başka bir kullanıcının ana sayfaları, sohbet odalarını ve mesaj panolarını kullanmasını ya da bunlardan yararlanmasını kısıtlamak veya engellemek;
 
2.1.10 Web Sitesinde herhangi bir özellik veya hizmet için sergilenmiş olabilen herhangi bir davranış kuralını ya da ana esası ihlal etmek;
 
2.1.11 Diğer bireyler hakkındaki, e-posta adresleri veya ekran isimleri gibi kişisel bilgileri, teklifsiz e-postalar göndermek veya değiş tokuş yapmak amacıyla edinmek ya da başka bir şekilde toplamak veya [web sayfasına] başka bir birey hakkında kişisel bilgileri koymak;

2.1.12 Yasaları veya tüzük ve yönetmelikleri ya da başka bir bireyin yasal haklarını ihlal etmek veya ihlal edilmesini teşvik etmek;
 
2.1.13 Başkalarını yanlış yönlendirmek amacıyla sahte kimlik oluşturmak veya herhangi bir kişi ya da tüzel kişiyi taklit etmek;
 
2.1.14 Web Sitesi vasıtasıyla iletilen herhangi bir materyalin kaynağını saklamak için antetleri taklit etmek veya başkaca kimlik tanıtıcı ögelerle oynamak;
 
2.1.5 Web Sitesinin ziyaretçiler rehberini veya başka bir ziyareti ya da kullanım bilgisini veya bunların herhangi bir kısmını kullanmak, indirmek ya da kopyalamak veya bir kişi ya da tüzel kişiye sağlamak (ücret karşılığı olsun ya da olmasın);
 
2.1.16 Herhangi bir Habbo veya Habbo İştiraki personelinin yönergelerine uymayı reddetmek.

2.2 Habbo ve Habbo İştiraklerinin, ziyaretçiler tarafından Web Sitesine konanları izleme yükümlülüğü bulunmamaktadır.  Ancak, ana sayfalara, sohbet odalarına ve mesaj panolarına ya da başka interaktif mesaj hizmetine konmuş materyalleri inceleme ve bunları sırf kendi değerlendirmemize göre kaldırma hakkını saklı tutmaktayız. Habbo, eğer ana sayfaları, sohbet odalarını ve mesaj panolarını ve/veya Web Sitesini 2.11’den Madde 2.1.16’ya kadar olan maddelere ya da Davranış Kurallarına (Habbo Way) aykırı şekilde kullanacak olursanız, bunlara erişiminizi, size bildirim yapmaksızın geçici veya sürekli olarak sonlandırma hakkını saklı tutmaktadır.

2.3 Habbo, uygulanan herhangi bir kanun, tüzük ve yönetmelik ya da yasal sürecin gereğini veya hükümetin taleplerini karşılamak için gerekli gördüğü herhangi bir bilgiyi her zaman açıklamak veya sırf kendi değerlendirmesine göre redakte etmek, [web sayfasına] koymayı reddetmek ya da herhangi bir bilgi veya materyali bütünüyle veya kısmen kaldırmak hakkını saklı tutmaktadır.

2.4 Habbo, herhangi bir ana sayfada, sohbet odasında veya mesaj panolarında bulunan içeriği, mesajları veya bilgileri kontrol etmekte ya da onaylamakta olmadığından dolayı ana sayfalarla, sohbet odalarıyla ve mesaj panolarıyla ilgili ve sizin veya herhangi başka bir ziyaretçinin ana sayfaya, sohbet odasına ve mesaj panolarına ya da başkaca interaktif mesaj sevisine katılımından kaynaklanan herhangi bir sorumluluğu özellikle kabul etmemektedir.
 
2.5 Ana sayfalara, sohbet odalarına ve mesaj odalarına yüklenen veya buralardan indirilen materyaller, kullanım, çoğaltma ve/veya dağıtma konularında sınırlamalara tâbi olabilirler ve herhangi bir materyali yükler ya da indirirseniz bu sınırlamalara uymakla sorumlusunuz.
 
2.6 Habbo’nun, Habbo İştiraklerinin ve Habbo’nun alt yüklenicilerinin Ziyaretçi Materyallerinizi redakte etmesi, değiştirmesi, kaldırması, çevirmesi ve iletmesi ve de bunların bilinen veya gelecekte geliştirilecek olan herhangi bir ortam veya teknoloji şekil ya da biçeminde (formatında) dünya çapında kullanılması, yayınlanması, yayımlanması ve başkaca şekilde sergilenmesi için Habbo ve Habbo İştiraklerine süresiz, cayılamaz, ücretsiz, dünya çapında geçerli, münhasır olmayan ve devredilebilir lisans (bu hakların bazıları veya hepsi için alt-lisans verme hakkı dâhil) vermektesiniz.     Diğer yetkili ziyaretçilere de, sizin Ziyaretçi Materyallerinize Web Sitesi vasıtasıyla erişmeleri ve Ziyaretçi Materyallerinizi Web Sitesi vasıtasıyla çoğaltmaları ve sergilemeleri için münhasır olmayan lisans vermektesiniz.
 
3 YAZILIM LİSANSI
 
3.1 Habbo, Web Sitesinden, sitenin tarafınızdan kullanımını iyileştirmek için yükleyebileceğiniz belirli yazılımlar (“Yazılım”) sağlayabilir. Yazılımların ve diğer materyallerin Habbo’nun kullanılması yoluyla indirilmesi veya başkaca bir şekilde elde edilmesi kendi değerlendirilmenize göre yapılmakta olup riski de size aittir ve bilgisayar sisteminizin böylesi bir Yazılımın ve materyalin indirilmesi sonucunda maruz kalabileceği tüm hasar veya veri kaybından sırf siz sorumlu olacaksınız. Yazılımlarda, uygulanabilir fikri mülkiyet ve telif hakkı yasaları ile diğer yasalarca korunan mülkiyet hakkına tâbi ve gizli bilgiler yer almaktadır ve bu yazılımlar, beraberlerinde veya içinde yer alan ve de Yazılımın mal sahibini gösteren (“Mal Sahibi”) son kullanıcı lisans anlaşmasının (“Lisans Anlaşması”) koşullarına uygun olarak kullanılabilirler.

3.2 Bu Yazılımları, söz konusu Lisans Anlaşması koşulları kapsamında açıkça izin verilmiş olmadıkça farklılaştırmamalısınız, kopyalamamalısınız, değiştirmemelisiniz, çoğaltmamalısınız, yayımlamamalısınız, açıklamamalısınız, devretmemelisiniz ve onlardan işleme eserler yaratmamalısınız ve de aynı yazılımları çoğaltmak, yeniden dağıtmak, satmak, finansal kiralama yoluyla kiralamak ya da kiralamak için başka bir sunucuya (server) veya yere taşımamalısınız.
 
3.3 Habbo, Yazılımlara ilişkin hiçbir beyan ve taahhütte bulunmamakta veya koşullar belirtmemektedir. Sadece Lisans Anlaşmasında Mal Sahibi tarafından sağlanmış taahhütlere dayanabilirsiniz.

4 HİZMETİN DEĞİŞİKLİĞE TÂBİ OLDUĞU

4.1 Habbo, Web Sitesinde, ilave ücrete tâbi zenginleştirilmiş hizmetler (“Zenginleştirilmiş Hizmetler”) önermektedir.  Zenginleştirilmiş Hizmetler arasında, bunlarla sınırlı olmaksızın, telefonlara yüklemek için simgeler ve zil sesleri, belirli oyunlara ve faaliyetlere katılmak, belirli haber bültenlerine ve hizmetlere abonelik, “sanal ev hayvanları” alınması ile “sanal mobilya” ve misafir odanızı döşemek için başka sanal kalemlerin sağlanması yer almaktadır.

4.2 Habbo mağazasından satın alınan bütün sanal kalemler Habbo’nun sunucularında tutulmakta olup bunlara, bu Kayıt ve Koşullara uymanıza bağlı olarak Web Sitesini ziyaret ettiğinizde her zaman erişebilirsiniz. Bunlar, bilgisayarınıza yüklenemez.
 
4.3 Habbo, zaman zaman ilave Zenginleştirilmiş Hizmetleri geri çekebilir veya belirli Zenginleştirmiş Hizmetler sunabilir.
 
4.4 Zenginleştirilmiş Hizmetler için ödeme yapma yöntemi sırf Habbo’nun değerlendirmesine göre zaman zaman belirlenecektir. Habbo, size, Zenginleştirilmiş Hizmetleri satın almak için kullanılabilecek Habbo Kredileri önerebilir. Satın alma gerçekleştirildikçe Krediler hesabınızdan düşülecektir.
 
4.5 Habbo’dan, Web Sitesi vasıtasıyla, bunlarla sınırlı olmaksızın Zenginleştirilmiş Hizmetler de dâhil olmak üzere hizmet satın alacak olursanız, uygulanacak mevzuatın gerekli kıldığı durumlar hariç olmak üzere, bu hizmetlerin sunulmakta olduğu andan itibaren, bu Kayıt ve Koşullara veya o hizmetlerin sunumuyla birlikte yayımlanmış ilave koşullara uygun olan durumlar dışında söz konusu bu hizmetleri reddedemez veya iptal edemezsiniz.  Bu hüküm, yasal haklarınızı etkilemeyecektir.
 
4.6 Eğer 18 yaşından küçükseniz, ilave ücretleri üstlenmeyi kabul etmeden önce faturayı ödeyecek kişinin iznini almalısınız.
 
5 GARANTİ SORUMLULUĞUNUN REDDİ
 
5.1 İçeriğe Dayanmamak – Web Sitesinde sağlanan İçeriğin hepsi (Ziyaretçi Materyalleri dâhil) size sadece kişisel kullanımınız için bilgi olarak sunulmakta olup ne Habbo ne de Habbo İştiraklerinin herhangi biri Web Sitesine, ana sayfalara, sohbet odalarına ve mesaj panolarına konmuş hiçbir bilgiden sorumlu değildir. Habbo tarafından Web Sitesine yerleştirilirken İçeriğin (Ziyaretçi Materyalleri hariç) doğru olduğuna inanılmaktaysa da her zaman için doğru, eksiksiz veya güncel olduğunu garanti edemeyiz. Web sitesine sonuçta zarar görecek şekilde dayanmanız durumunda bundan sorumlu olmayız.

5.2 Web Sitesi Garantisi Bulunmaması – Web Sitesi ve İçeriği, yasanın izin verdiği ölçüde, açık ya da örtülü olsun herhangi bir beyan, garanti ve koşul içermeksizin, “olduğu gibi, mevcut olduğu gibi” temelinde sunulmakta olup  Habbo, Web Sitesi veya İçeriğinin mevcut, aksamaksızın veya hatasız bulunacağını, hataların düzeltileceğini veya yer aldıkları Web Sitesi ya da sunucunun virüssüz ve diğer zararlı ya da tahrip edici bileşenlerden ari olacağını garanti etmemektedir. Habbo ve Habbo İştiraklerinin, Web Sitesini kullanmanızın sonucunda bilgisayarınızda, verilerinizde veya bilgisayar ya da telekomünikasyon sistemlerinizde oluşabilecek kayıp ve hasardan sorumlu olmayacağını kabul etmektesiniz.
 
5.3 Güvenlik – Gizlilik Politikasında açıkça belirtilmedikçe Habbo, Web Sitesini kullanımınız sırasında sunabileceğiniz herhangi bir bilginin veya uğraşacağınız faaliyetlerin güvenliğine dair açık ya da örtülü hiçbir beyan ve taahhütte bulunmamakta veya koşullar belirtmemektedir.
 
5.4 Genel – HABBO, MADDE 5.5’E TÂBİ OLMAK KAYDIYLA VE UYGULANAN YASA TARAFINDAN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE, WEB SİTESİNDE SAĞLANAN İÇERİĞİN (ZİYARETÇİ MATERYALLERİ DÂHİL) VE WEB SİTESİNE BAĞLANTI KURULMUŞ ÜÇÜNCÜ KİŞİ WEB SİTELERİNİN İÇERİĞİNİN, BUNLARLA SINIRLI OLMAKSIZIN TİCARETE ELVERİŞLİLİĞİ, TİCARİ KALİTESİ, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUĞU, SAHİPLİĞİ, İHLAL DURUMUNUN OLMAMASI HAKKINDAKİ VE DE YASADAN VEYA İŞİN YA DA ALIŞVERİŞİN GİDİŞATINDAN YA DA TİCARİ ÖRFTEN KAYNAKLANANLAR DA DÂHİL OLMAK ÜZERE, BÜTÜN AÇIK YA DA ÖRTÜLÜ BEYAN, GARANTİ VE KOŞULLARI REDDETMEKTEDİR. Web Sitesinin ve İçeriğin, ürünlerin, hizmetlerin (bunlarla sınırlı olmaksızın Genişletilmiş Hizmetler, ana sayfalar, sohbet odaları ve mesaj panoları dâhil), Yazılımın ve Web Sitesinde mevcut diğer materyal ve faaliyetlerin kullanımıyla ilgili bütün riskin sırf sizin tarafınızdan üstlenildiğini açıkça kabul etmektesiniz.  

5.5 Web Sitesi, tüketicinin korunması mevzuatı kapsamında, gerekli özen ve beceri ile sağlanacak ve amaç için makul derecede uygun, münhasır olmayan belirli garantilerle birlikte gelmektedir.  Münhasır olmayan garantilerin ihlali için, adil ve makul olduğu takdirde, seçiminize bağlı olarak Web Sitesinin yeniden tedariki (veya yeniden tedarikin maliyetinin ödenmesi) hakkına sahipsiniz.
 
6 SORUMLULUĞUN REDDİ VE SINIRLAMALARI
 
6.1 Yasanın elverdiği ölçüde aşağıdakilerden herhangi birinin sonucunda uğrayabileceğiniz kayıp veya zarardan dolayı sorumlu olmayıp bu sorumluluğu açıkça reddetmekteyiz: (a) Söz konusu İçerikteki bütün hatalar, ihmaller ya da yanlışlıklar dâhil olmak üzere Web Sitesindeki (Ziyaretçi Materyalleri dâhil) veya Web Sitesine bağlantı kurulmuş üçüncü kişi web sitelerindeki İçerik; (b) Web Sitesinden satın aldığınız üçüncü kişi mal ve hizmetleri; (c) Web Sitesine (Ziyaretçi Materyalleri dâhil) sizin kullanıcı ismininiz ve şifreniz altında konmuş herhangi bir İçerik; (d) Web Sitesindeki herhangi bir İçeriğin (Ziyaretçi Materyalleriniz dâhil) silinmesi ya da depolanmasındaki veya iletimindeki başarısızlık; (e) Web Sitesini kullanımınız nedeniyle ortaya çıkan bedeni yaralanma veya maddi zarar; (f) Veri tabanlarında depolanan kişisel bilgilerinize yetkisiz erişim; (g) Web Sitesini kullanımınızın sonucunda üçüncü bir kişinin kişisel bilgisayarınıza iletebileceği hatalar veya virüsler veya (h) Web Sitesine [erişimdeki] kesintiler.
 
6.2 YASA TARAFINDAN İZİN VERİLDİĞİ ÖLÇÜDE HABBO VE HABBO İŞTİRAKLERİ VE BUNLARDAN HER BİRİNİN MEMURLARI, YÖNETİM KURULU ÜYELERİ, HİSSEDARLARI, ÇALIŞANLARI, TEMSİLCİLERİ, LİSANS VERENLERİ, ONLARDAN HAK TEMELLÜK EDENLER VE ORTAK MARKA SAHİPLERİ (BİRLİKTE “HABBO TARAFLARI" OLARAK ANILACAKTIR), HERHANGİ BİR ŞEKİLDE WEB SİTESİNİN VEYA ONUN HERHANGİ BİR İÇERİĞİNİN VE HİZMETİNİN KULLANILMASINDAN VEYA KULLANILAMAMASINDAN YA DA WEB SİTESİNİN KULLANILMASININ SONUCU OLAN HERHANGİ BİR EYLEM YA DA İHMALDEN VEYA WEB SİTESİ VASITASIYLA EDİNİLEBİLEN HERHANGİ BÖYLE BİR İÇERİK YA DA ÜRÜN VEYA HİZMETTEN VEYA WEB SİTESİYLE İLGİLİ HERHANGİ BAŞKA BİR HUSUSTAN KAYNAKLANAN, NASIL OLURSA OLSUN HERHANGİ BİR ÖZEL, RASTLANTISAL, DOLAYLI, SONUÇ OLARAK MARUZ KALINMIŞ, CEZAİ VEYA AŞKIN ZARAR YA DA TAZMİNATTAN (BUNLARLA SINIRLI OLMAKSIZIN GELİR VEYA KÂR KAYBI, İŞ FIRSATLARININ KAYBEDİLMESİ, VERİ KAYBI, PEŞTEMALİYE KAYBI, UMULAN TASARRUFUN GERÇEKLEŞTİRİLEMEMESİ, FAALİYETLERİN AKSAMASI VEYA BAŞKACA PARASAL YA DA EKONOMİK KAYIP İÇİN TAZMİNAT DA DÂHİL) SORUMLULUĞU AÇIKÇA REDDETMEKTEDİR.  
 
6.3 HER DURUMDA VE MADDE 6.1’İN GENELLEME NİTELİĞİNİ KISITLAMAKSIZIN YASANIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE, HABBO VE HABBO İŞTİRAKLERİNİN SİZE BÜTÜN TAZMİNAT VE ZARARLAR İÇİN BİRLİKTE TOPLAM BORÇLARININ HİÇBİR KOŞUL ALTINDA, EĞER SÖZ KONUSUYSA, TALEBE YOL AÇAN OLAYIN HEMEN ÖNCESİNDEKİ ÜÇ AY İÇİNDE WEB SİTESİNE ERİŞİM İLE ONUN KULLANIMI İÇİN TARAFINIZCA ÖDENMİŞ TOPLAM TUTARI AŞMAYACAĞINI KABUL ETMEKTESİNİZ.  

6.4 Bu Madde 6’daki bütün [sorumluluk] ret ve sınırlamalarının geniş kapsamlı olduğunu ve Habbo Taraflarına önceden bildirilmiş ya da gerçekleşme olasılığı Habbo Taraflarınca makul olarak öngörülebilecek olsa bile, bütün tazminatlara, zararlara, taleplere, maliyetlere, masraflara ve sözleşmeden, hasız fiilden (ihmal dâhi), kusursuz sorumluluktan veya başkaca bir nedenden doğmuş olsun herhangi bir çeşit dava nedenine uygulanacağını kabul etmektesiniz.
 
7 TAZMİNAT

Habbo ve Habbo İştiraklerini ve bunlardan her birinin memurlarını, yönetim kurulu üyelerini, hissedarlarını, çalışanlarını, temsilcilerini, lisans verenlerini, onlardan hak temellük edenleri ve ortak marka sahiplerini (birlikte “Tazmin Edilen" olarak anılacaktır), zararın tamamını tazmin etme temelinde bütün yasal savunma ve sulh maliyet ve masrafları ve de herhangi bir düzenleyici, reklamcılık veya ticaret organ ya da makamının şu nedenlerden dolayı ödemekle yükümlü kılabileceği para cezaları ve cezalar dâhil olmak üzere tüm tazminat sorumlulukları, zararlar, maliyetler ve masraflar nedeniyle ibra ve tazmin etmeyi ve bunlardan berî kılmayı kabul etmektesiniz: (a)Bu Kayıt ve Koşulların tarafınızca herhangi bir ihlali; (b) Sizin tarafınızdan yetki verilmiş olsun ya da olmasın, Web Sitesinin sizin şifreniz veya size ait başkaca özgün bir kimlik belirleyici ile kullanılması veya kullanıldığı iddiası; (c) Web Sitesini sizin kullanımınız ve (d) Yasanın veya Tazmin Edilmiş herhangi bir tarafın ya da üçüncü kişinin hakkının tarafınızca ihlali.    Tazmin Edilen Taraflar, bu tazmin etme olayının konusundan kaynaklanan herhangi bir alacağın, talebin veya davanın savunma ve kontrolünü üstlenme ve devretme hakkını münhasıran saklı tutmakta olup siz de Tazmin Edilen Taraflarla veya onların atadığı kişilerle onların savunması konusunda işbirliği yapmayı kabul etmektesiniz.
 
8 GARANTİ (TAAHHÜT)

Şunları beyan ve taahhüt etmektesiniz: (a) Bu Kayıt ve Koşullar [Sözleşmesini] yapmak ve kapsamındaki yükümlülüklerinizi ifa etmek için gereken hak, ehliyet ve yetkiye sahip olduğunuzu; (b) Ziyaretçi Materyallerinizin sahibi olduğunuzu veya onları Web Sitesine koymak için Ziyaretçi Materyallerinizin yasal sahibinden gerekli hakkı edinmiş olduğunuzu; (c) Ziyaretçi Materyallerinizin Madde 2’ye uygun olduğunu; (d) Ziyaretçi Materyaliniz için üçüncü kişilere borçlu olduğunuz (meslek birlikleri dâhil) tüm ücretleri, telif ücretlerini ve diğer paraları ödeyeceğinizi ve (e) Web Sitesinden alım (satın alma) yapmak için gerekli hak, ehliyet ve yetkiye (gerektiği durumlarda da onaya) sahip olduğunuzu.
 
9 ÜÇÜNCÜ KİŞİLER

9.1 Web Sitesinde, ya doğrudan doğruya ya da Habbo’nun onay vermiş olmadığı veya üzerinde Habbo’nun hiçbir kontrolünün bulunmadığı üçüncü kişiler tarafından işletilen sitelere verilen bağlantıyla bağımsız üçüncü kişilerin ürün ve hizmetlerine erişim de yer alıyor olabilir.   Makul olarak mümkün olduğunda Sulake, üçüncü kişiler tarafından bu şekilde sağlanan ürün ve hizmetlere işaret edecektir. Sulake ile ortak marka sahibi ve böylelikle Sulake’nin markalarını içeriyor olabileceklerse de, üçüncü kişiler tarafından sağlanan ürün ve hizmetlere ait sözleşmeler doğrudan doğruya sizinle üçüncü kişi arasında yapılmaktadır.    SULAKE, BÖYLESİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERDEN EDİNİLEN ÜRÜN VEYA HİZMETLERLE İLGİLİ HERHANGİ BİR İŞLEMİN TARAFI OLMAYACAK VEYA BUNLARDAN YA DA BÖYLESİ HERHANGİ BİR ÜRÜN VEYA HİZMETLE İLGİLİ OLARAK SUNULAN HERHANGİ BİR İÇERİK VEYA BİLGİDEN YA DA ÜÇÜNCÜ KİŞİLER TARAFINDAN İŞLETİLEN SİTELERİN MEVCUDİYETİNDEN HERHANGİ BİR ŞEKİLDE SORUMLU YA BORÇLU OLMAYACAKTIR.
 
9.2 Başka web sitelerine bağlantılar “çerezler” gönderebilmekte veya sizden kişisel bilgiler isteyebilmektedir ve bu web siteleri üzerinde hiçbir kontrolümüz bulunmadığından bunların tasarruflarından dolayı hiçbir sorumluluğumuzun bulunmadığını kabul etmektesiniz.
 
9.3 Web Sitesinin bir kısmı bize üçüncü kişilerce ibraz edilmiş reklamlar ve başka materyal içerdiğinde, Web Sitesine dâhil edilmesi için ibraz edilen materyalin bütün yasal gerekliliklere uygun olmasını sağlamaktan o reklamcıların sorumlu olduğunu lütfen biliniz.   Böylesi reklamlarla ilgili olarak hiçbir sorumluluğumuz bulunmadığını kabul etmektesiniz.
 
10 KULLANIM VE DEPOLAMAYLA İLGİLİ GENEL UYGULAMALAR

Habbo’nun,  Web Sitesinin kullanımıyla ilgili olarak, bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla hizmet içinde bulunma saatlerini, mesajların ve yüklenmiş diğer içeriğin Web Sitesinde tutulacağı azami gün sayısını, Web Sitesindeki bir hesaptan gönderilebilecek veya bu hesabın alabileceği azami mesaj sayısını, Web Sitesindeki bir hesaptan gönderilebilecek veya bu hesabın alabileceği herhangi bir mesajın azami boyutunu, Habbo’nun sunucularında sizin namı hesabınıza tahsis edilecek azami disk yeri boyutunu, Web Sitesine belirli bir zaman dönemi içindeki azami erişim sayınızı ve sürenizi de içeren genel uygulamalar ve sınırlar belirleyebileceğinin bilmektesiniz.

11 GİZLİLİK

Kendi hakkınızda Habbo’ya sağlayacağınız tüm kişisel bilgiler ancak Gizlilik Politikasına uygun olarak kullanılacaktır. Lütfen Gizlilik Politikamızı inceleyiniz, çünkü o bu Kayıt ve Koşulların içine katılmıştır ve bunların bağlayıcı bir parçasını oluşturmaktadır. KİŞİSEL BİLGİLERİNİZİ HABBO’YA VEYA ONUN HİZMET SAĞLAYICILARINA VE TEMSİLCİLERİNE İBRAZ ETMEKLE BU KİŞİSEL BİLGİLERİ, BUNLARI SUNMA AMAÇLARINIZ İÇİN, GİZLİLİK POLİTİKAMIZDA TARİF EDİLDİĞİ GİBİ VE ONA UYGUN OLARAK VE DE KANUNUN İZİN VERDİĞİ VE GEREKLİ GÖRDÜĞÜ ŞEKİLDE TOPLAMAMIZI, KULLANMAMIZI VE AÇIKLAMAMIZI KABUL ETMEKTESİNİZ. Eğer Gizlilik Politikamızı kabul etmiyorsanız, lütfen bize herhangi bir kişisel bilgi ibraz etmeyiniz. Lütfen, Gizlilik Politikamızın üçüncü kişiler tarafından çalıştırılan web sitelerine uygulanmadığı biliniz.
 
 
12 FESİH VE ASKIYA ALAMA
 
12.1 Bu Kayıt ve Koşulları herhangi bir zamanda herhangi bir nedenle (bu Kayıt ve Koşulları ihlal ettiğimiz durumlar da dâhil olmak üzere), Kullanıcı Hizmetleriyle (User Care) irtibat kurabilirsiniz. Hesabınız'in engellenmesi halinde itiraz etmek için 6 ay süreniz bulunmaktadır. 6 ay süre geçtikten sonra Müşteri hzimetleri artık size yardımcı olmayacaktır. Eğer Web Sitesinde yer alan, bu hizmetlerin özel hizmet koşulları kapsamında asgari bir süreye tâbi olan herhangi bir hizmete (herhangi bir Zenginleştirilmiş Hizmet dâhil) erişim için ödeme yapmış bulunuyorsanız, bu Anlaşmanın Madde 12.2’si kapsamındaki feshetme hakkımıza bağlı olmak üzere, söz konusu süre sona erene kadar Web Sitesine erişiminiz olacaktır. Ancak, size hâlihazırda tahakkuk ettirdiğimiz ücretleri (veya onların herhangi bir kısmını) iade etmeyeceğiz ve bu Anlaşma söz konusu hizmetler bakımından sürenin sonuna dek tamamen yürürlükte olacak onlara uygulanacaktır.  
 
12.2 Eğer şunları yaparsanız herhangi bir zamanda size bildirimde bulunarak veya bulunmaksızın bu Kayıt ve Koşulları feshedebilir veya hesabınızı askıya alabiliriz:   (a) Bu Kayıt ve Koşulları veya Habbo Yolunu ihlal ederseniz; (b) Hesabınıza 6 ay boyunca erişmediyseniz veya (c) Web Sitesi kapanacak veya başka bir hizmetle birleştirilecekse. Bu koşullarda ücret iadesine hak kazanmamaktasınız.

13 FESHİN SONUÇLARI
 
13.1 Eğer siz veya biz bu Kayıt ve Koşulları sırasıyla Madde 12.1 veya 12.2 kapsamında feshedersek, hesabınızı (kayıt bilgileriniz dâhil olmak üzere) ve Ziyaretçi Materyallerinizi silebiliriz.   Bu nedenle Ziyaretçi Materyallerinizin bir kopyasını saklamanızı öneririz.
 
14 WEB SİTESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ VEYA FESHEDİLMESİ
 
14.1 Web Sitesini (veya herhangi bir kısmını) tamamen kendi değerlendirmemize göre ve herhangi bir zamanda değiştirebilir, askıya alabilir veya sonlandırabiliriz.
 
14.2 Eğer makul olarak, Web Sitesindeki Madde 14.1 kapsamındaki bir değişikliğin size yararlı olacağını veya nötr bir etki yapacağını düşünürsek, bu değişikliği size söylemeden yapabiliriz.
 
14.3 Eğer makul olarak, Web Sitesindeki Madde 14.1 kapsamındaki bir değişikliğin size zararlı etki yapacağını düşünürsek, size uygun [süre vererek] Web Sitesinden bildirimde bulunacağız ve siz de Kayıt ve Koşulları Madde 12.1 kapsamında feshetme hakkınızı kullanabileceksiniz. Web Sitesindeki size önemli zararlı etki yapabilecek değişikliğe bir örnek, Web Sitesinin önceden duyurusu yapılmış anahtar nitelikte bir özelliğinin karşılaştırılabilir makul bir alternatif özellik sunmaksızın kaldırılmasıdır.
 
15 BU KAYIT VE KOŞULLARDAKİ DEĞİŞİKLİKLER
 
15.1 Bu Kayıt ve Koşulları, Zenginleştirilmiş Hizmetlerin fiyatının arttırılması suretiyle de olabileceği üzere herhangi bir zamanda sırf kendi değerlendirmemize göre değiştirebiliriz. Böylesi bir değişikliğin ardından Web Sitesini kullanmayı sürdürmeniz, değiştirilmiş olan Kayıt ve Koşullara bağlı olmayı kabul etmeniz anlamına gelecektir.
 
15.2 Eğer makul olarak, bu Kayıt ve Koşullardaki Madde 15,1 kapsamında bir değişikliğin size yararlı olacağını veya nötr bir etki yapacağını düşünürsek, bu değişikliği size söylemeden yapabiliriz.
 
15.3 Eğer makul olarak, bu Kayıt ve Koşullardaki Madde 15,1 kapsamındaki bir değişikliğin size zararlı etki yapacağını düşünürsek, size uygun [süre vererek] bildirimde bulunacağız ve siz de Web Sitesine bir sonraki kez girdiğinizde ya değişikliği kabul edebilecek ya da bu Kayıt ve Koşulları Madde 12.1 kapsamındaki feshetme hakkınızı kullanabileceksiniz.
 
15.4 Bu Kayıt ve Koşulların en güncel sürümünü düzenli olarak incelemenizi öneririz.
 
16 MÜSABAKALAR, YARIŞMALAR VE ÖDÜL ÇEKİLİŞLERİ

Bu Web Sitesinde zaman zaman müsabakalar, yarışmalar, ödül çekilişleri ve promosyonlar gerçekleştirebiliriz.  Bunlar, söz konusu müsabaka zamanında sunulacak ilave kayıt ve koşullara ve kurallara tâbi olacaktır. Bu müsabakalara girmekle veya katılmakla, böylesi ilave kayıt ve koşullara ve kurallara uymayı ve bunlarla bağlı olmayı kabul etmiş olacaksınız.
 
17 TELİF HAKKI POLİTİKASI

Eğer telif hakkınızın bu Web Sayfasındaki İçerikle ihlal edildiğine inanırsanız lütfen Kullanıcı Hizmetlerinizle (User Care) irtibat kurunuz.
 
18 GENEL
 
19.1 Bu Kayıt ve Koşullara Finlandiya yasaları uygulanacaktır. Web Sitesinden ve bu Kayıt ve Koşullardan kaynaklanan herhangi bir hususun veya uyuşmazlığın karara bağlanması için Finlandiya, Helsinki mahkemelerinin münhasır yetkisine tâbi olmayı kabul etmektesiniz.
 
19.2 Habbo’nun bu Kayıt ve Koşullarda yer alan herhangi bir hak veya hükmü kullanmaması veya uygulamaması, bu hak veya hükümden feragat anlamına gelmeyecektir. Eğer bu Kayıt ve Koşulların herhangi bir hükmünün hakem veya yetkili mahkeme tarafından geçersiz olduğu sonucuna varılacak olursa taraflar yine de, hakem veya mahkemenin tarafların o hükümde yansıtılan niyetlerine hayatiyet kazandırmasının gerekeceği ve Kayıt ve Koşulların diğer hükümlerinin yürürlükte kalıp uygulanacağı konusunda anlaşmaktadırlar.
 
19.3 Bu Kayıt ve Koşullar kapsamındaki haklarınızı eğer biz onay verirsek temlik edebilirsiniz.
 
19.4 Herhangi bir zamanda bu Kayıt ve Koşullar kapsamındaki haklarımızı üçüncü bir kişi lehine temlik edebileceğimizi ve çıkar ve borçlarımızı yenileyebileceğimizi ve üçüncü kişilerin bu Kayıt ve Koşullar kapsamındaki borç ve yükümlülüklerimizi üstlenebileceğini kabul etmektesiniz. Eğer bu gerçekleşirse size bildirimde bulunacağız.
 
19.5 Bu Kayıt ve Koşullardaki alt başlıklar sadece kolaylık sağlama amaçlıdır ve yasal ya da sözleşmesel (akdi) hiçbir etkiye sahip değildirler.
 
19.6 Bu Kayıt ve Koşullar sizinle Habbo arasındaki anlaşmanın tamamını oluşturmaktadır ve aramızdaki bu Kayıt ve Koşulların konusuyla ilgili olarak önceki bütün anlaşmaların, beyanların ve sözlerin yerini almaktadır.
 
19.7 Aksine işaret edilmiş olmadıkça bütün tutarlar Türk Lirası cinsinden belirtilmekte olup bu para cinsinden ödenecektir.

BU WEB SİTESİNİ KULLANMAKLA, BU KAYIT VE KOŞULLARI VE GİZLİLİK POLİTİKAMIZI OKUDUĞUNUZU VE DE BUNLARLA BAĞLI OLMAYA RAZI OLDUĞUNUZU KABUL ETMİŞ OLMAKTASINIZ.
Başka sorularınız var mı? Bir talep gönder
Bir Zendesk Hizmetidir